Missie en visie van indus

onze missie

INDUS vindt het belangrijk om jeugdigen, ouders en gezinnen wanneer zij vastlopen in hun ontwikkeling met trajecten op maat te behandelen of te begeleiden. Wij onderkennen de waarde van wetenschap en evidence based protocollen, tegelijkertijd zien we iedere jeugdige en zijn of haar ouders, gezin en omgeving als uniek en zoeken we naar de juiste wijze om aan te sluiten bij de zorgen die er spelen.

wij zoeken op een respectvolle manier aansluiting met onze cliënten

We beschouwen onze cliënten als waardevolle individuen met hun pijn en zorgen, met hun dromen en wensen en we zoeken op een respectvolle manier aansluiting. We werken aan verbetering en verandering waarbij we uitgaan van de krachten van ieder systeem en wij hebben oog  voor ieders persoonlijke ontwikkeling, eigen aard en opvattingen. We bouwen aan een stevige en veilige basis voor jeugdigen en gezinnen zodat zij zich weer zelf verder kunnen ontwikkelen en hun waarde voor de maatschappij kunnen ontdekken en verwezenlijken.

veiligheid, structuur en stabiliteit

Wij willen een kleinschalige maatschappelijk gedreven onderneming zijn die voor zo groot mogelijke betekenis is voor de mensen die wij begeleiden. Wij bieden veiligheid, structuur en stabiliteit, zijn betrokken en professioneel. We stimuleren en motiveren de cliënten om hun doelen te bereiken. Wij werken eclectisch. Dat wil zeggen dat wij ernaar streven om verschillende werkwijzen, stijlen, denkvormen of methodes te versmelten, altijd in het belang van de cliënt. Dit alles gebeurt als dat nodig is in nauw overleg met andere professionals.

onze visie

Een probleem of een psychische klacht staat nooit op zichzelf: iemands sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties -samen het systeem- hebben invloed op problemen. Door aandacht en beïnvloeding van meerdere individuen binnen het systeem en hun onderlinge interactiepatronen, kom je sneller tot de kern van het probleem. Als gezinsleden elkaar beter begrijpen en ondersteunen, wordt risico op verergering of terugkeer van het probleem kleiner. Bij de systeem-therapeutische aanpak werk je effectief, duurzaam en doelmatig voor het hele gezin (uit NVRG).

beweging staat bij ons centraal

Bij INDUS bieden we vormen van hulpverlening waarin bewegen centraal staat en vormen van hulp waarin de gesproken taal een belangrijk middel is. Zo kan iedere jeugdige en ieder gezin geholpen worden op een manier die bij hen past. Binnen de systemische aanpak is er voldoende ruimte voor hulp aan de jeugdige die vastloopt door het bieden van psychomotorische therapie, actieve begeleiding en/of praattherapie. Juist de combinatie van aandacht voor het individu en de inbedding in het systeem geeft een sterke impuls aan verandering en verbetering.

Medewerkers worden gezien als hulpverlener én als mens

We hebben voorts veel aandacht voor de persoon van de hulpverlener. We investeren in de persoon van de therapeut/begeleider door passende scholing en het bieden van een werkplek waar de medewerker gezien wordt als hulpverlener én als mens. We streven blijvend naar diversiteit en kwaliteit in ons team van hulpverleners. 

Wij willen de professionele samenwerkingspartner zijn die door financiers met overtuiging gecontracteerd kan worden.

Onze missie en visie zijn in min of meer dezelfde bewoordingen vastgelegd in januari 2008, de maand waarin INDUS opgericht werd. Door maatschappelijke ontwikkelingen zijn er wat accenten verschoven. In de manier van kijken naar de cliënt en de bejegening van de cliënt is niets veranderd. Samen met de directie en met de medewerkers worden missie en visie geregeld geëvalueerd en bijgesteld.

Ons aanbod

Het aanbod van INDUS is divers en zoveel mogelijk aangepast op de behoefte van onze cliënten. Uitgangspunt bij al het aanbod van INDUS is dat het moet passen bij de behoefte en het ontwikkelingsniveau van het kind of de jongere.

Dit kunt u verwachten na een aanmelding

Na een aanmelding bij INDUS nemen wij binnen een week contact op voor het bespreken van de hulpvraag en of INDUS daarvoor de juiste plek is. Met elkaar zullen we kijken welke behandeling passend is bij de hulpvraag. Gaan we een samenwerking aan, dan komt u op de wachtlijst en nemen wij contact op zodra er plek is.