Kwaliteitsregister

Het kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden van INDUS – Actieve Hulpverlening 2017 is goedgekeurd.

Hier onder kunt u het kwaliteitsstatuut inzien.