INDIVIDUELE HULPVERLENING BIJ INDUS

Variërend aanbod, aangepast op de behoefte van onze cliënten.

Psychologische behandeling (basis ggz)

Wanneer een psychisch probleem zorgt voor een beperking in je handelen (je bent bijvoorbeeld angstig), zorgt voor lijden (je bent bijvoorbeeld somber), voor sociale beperkingen (je hebt bijvoorbeeld geen vriendschappen) of voor gedragsproblemen (je hebt bijvoorbeeld je boosheid en agressie niet onder controle) dan kan je daarmee aan de slag gaan.

In een psychologische behandeling ga je met een behandelaar aan de slag om een verandering bij jezelf teweeg te brengen. Dit kan op vele manieren. Je behandelaar zal samen met jou en met je ouders kijken wat het beste past.

Individuele psychologische behandeling

Een van deze vormen is individuele behandeling. Aan de hand van de doelen die je wil bereiken, wordt door middel van gesprekken en technieken gewerkt. Gebruikte technieken komen uit onder andere de systeemtherapie, de cognitieve therapie, traumaverwerking en gespreksvoering.

Psychomotorische Therapie (PMT)

Voor sommige jeugdigen is praten niet het middel dat hen het beste past. Met onze psychomotorische therapeuten ga je door middel van beweging werken aan je doelen. Via allerlei oefeningen leer je nieuwe vaardigheden en leer je je emoties beter te reguleren. De behandelaar biedt een veilige ruimte waarin je leert te herkennen hoe je je voelt, te handelen naar je gevoel en je gevoel goed te reguleren.

Individuele specialistische begeleiding

Hieronder verstaan we de begeleiding aan jeugdigen die door allerlei omstandigheden moeite hebben zich staande te houden in het onderwijs, in vriendschappen of in het gezin. In sommige gevallen omdat deze jeugdigen een diagnose hebben als ADHD of Autisme. De begeleiders hebben veel kennis en deskundigheid op het gebied van diagnoses, van ontwikkelingstaken van jeugdigen en van school- en gezinssysteem. Specialistische begeleiding is een geïntegreerd aanbod aan de jeugdige op al deze terreinen.

Klimmax

Het KLIMMAX-programma maakt gebruik van een training op een klimmuur. Bij het klimmen heb je veel vaardigheden nodig die in het dagelijks leven ook belangrijk zijn: je grenzen leren kennen, je grenzen verleggen, (zelf)vertrouwen hebben, doorzettingsvermogen hebben, een plan maken, niet van je plan afwijken, adviezen van anderen accepteren, et cetera.
KLIMMAX is een effectieve én leuke manier om jongeren zelfkennis en zelfinzicht te geven. We gaan onder andere aan de slag met het oefenen met helpende en storende gedachten.

Dit kunt u verwachten na een aanmelding

Na een aanmelding bij INDUS nemen wij binnen een week contact op voor het bespreken van de hulpvraag en of INDUS daarvoor de juiste plek is. Met elkaar zullen we kijken welke behandeling passend is bij de hulpvraag. Gaan we een samenwerking aan, dan komt u op de wachtlijst en nemen wij contact op zodra er plek is.