INDUS op school

We begeleiden leerlingen individueel en geven groepstrainingen.

Leerling coaching

INDUS biedt leerling coaching voor leerlingen in het PO en VO die vast (dreigen te) lopen in het onderwijs. Bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben met plannen en organiseren, moeite in het contact met medeleerlingen of omdat ze regelmatig conflicten hebben.

Er kan ook sprake zijn van psychiatrische problematiek (autisme, adhd, depressie) waardoor een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Daarnaast kunnen kinderen een achteruitgang laten zien in hun schoolse functioneren door problemen in de thuissituatie.

INDUS werkt vraaggericht. We kijken wat er nodig is en welke aanpak het beste aansluit bij de leerling. En omdat iedere jongere anders is, vraagt dat om maatwerk. Onze hulpverleners hebben veel ervaring om ook met ongemotiveerde jongeren aan de slag te gaan.

Afhankelijk van de hulpvraag valt leerling coaching onder de Wet Passend Onderwijs en wordt deze betaald uit middelen van school en/of samenwerkingsverband.

Jeugdhulp op school

Jeugdhulp op School (JHOS)is een samenwerking tussen (V)SO/SBO en de gemeente/Stichting Jeugdteams om de hulpverlening en school dichter bij elkaar te brengen. Op scholen voor speciaal (basis) onderwijs worden hulpverleners ingezet voor jeugdigen die extra begeleiding nodig hebben op sociaal-emotioneel gebied, omdat dat hun (cognitieve) ontwikkeling ten goede komt.

INDUS is op 8 scholen werkzaam in het kader van Jeugdhulp op School. Jeugdhulp op School valt onder de Jeugdwet en wordt derhalve via contractering met de Gemeente vergoed. Voor Jeugdhulp op School kunnen geen individuele aanmeldingen gedaan worden. Aanmeldingen verlopen via de aangesloten scholen.

De leerling coach en JHOS begeleider werken altijd vanuit de driehoek leerling – ouders – school. Samenwerking is cruciaal. Ouders worden dus zoveel mogelijk betrokken en op de hoogte gehouden van het verloop van de begeleiding.

Groepsvorming, veilige klas

Soms wordt een klas door de leerkracht(en) en/of leerlingen als onveilig ervaren. Er wordt bijvoorbeeld veel gekibbeld, slecht geluisterd, er is veel onderlinge ruzie of er wordt structureel gepest. Kinderen kunnen dan ook niet meer goed (samen)werken en lesgeven is niet gemakkelijk. De volwassenen die de kinderen omringen (leerkrachten, begeleiders, ouders) krijgen het tij afzonderlijk niet gekeerd.

INDUS biedt voor dit soort situaties een traject op maat, waarbij samen met de leerkracht wordt gekeken naar de doelen waar we met de klas aan gaan werken. Doordat INDUS een relatieve buitenstaander is, signaleren onze hulpverleners soms zaken die binnen de school niet meer opvallen. De duidelijkheid die dit schept, maakt een positieve wending vaak weer mogelijk.

Vanzelfsprekend wordt de leerkracht bij dit traject actief betrokken. Wij komen het niet overnemen maar gaan graag naast de leerkracht staan en voegen vanuit onze expertise iets toe.

Overgangsarrangement

Voor leerlingen in groep 8 die de overstap naar het Voortgezet Onderwijs lastig vinden en daar wat extra ondersteuning bij kunnen gebruiken, biedt INDUS een opmaat programma. We bereiden leerlingen voor, gaan voor de zomervakantie al een keer naar de nieuwe school en ook aan het begin van het schooljaar zorgen we dat de leerling een goede start maakt.

Rots en Water

Bij INDUS geven we sinds 2008 Rots en Water trainingen aan allerlei doelgroepen. We hebben dus inmiddels ruime ervaring. Een Rots en Water training is bij ons nooit een standaard training. Door onze ervaring kunnen we hierin ook maatwerk leveren. Geen enkel kind en geen enkele groep is immers hetzelfde. Plezier en (sociale) veiligheid in de groep staan bij ons voorop. Pas dan staan deelnemers open om iets te leren.

Cliënttevredenheid

"Ik ben zeer tevreden: ik ervaar de communicatie als prettig en vind de begeleiders heel deskundig. Ze vullen elkaar mooi aan tijdens een training. Het is fijn om samen te werken rondom deze groep kwetsbare leerlingen."
"Ik heb kennis gemaakt met Indus via school. Ik wil de hulpverlener bedanken voor zijn tijd, geduld en plezier die hij heeft besteedt aan onze zoon en dat hij weer lekker in zijn vel is komen te zitten. Voor een jongen die niet meer naar school toe wilde komen. Echt geweldig! Dankjewel."
"Ik vond het als leerkracht heel fijn dat er zo respectvol gecommuniceerd werd, zowel richting de kinderen als de leerkracht. De kinderen keken altijd uit naar de lessen en durfden zich steeds kwetsbaarder op te stellen. Ik vond het fijn dat ik tussendoor kon sparren over de groep en ik als leerkracht ook onderdeel van het geheel was. We deden het echt samen.”"
“Vanaf het allereerste begin van Indus actieve hulpverlening werken we samen met deze bevlogen hulpverleners. Hun hulpverlening kenmerkt zich door een grote mate van affiniteit met jongeren die het moeilijk hebben. Op alle mogelijke manieren proberen ze contact te krijgen en hulp te verlenen. Steeds vanuit de leefwereld van de jongeren. Actief, betrokken, flexibel en professioneel..”
“Sinds een paar jaar werkt onze school intensief samen met Indus. Zij kenmerken zich door hun enthousiaste, kundige en pragmatische aanpak in de begeleiding van jongeren. Daarnaast is de samenwerking en communicatie met Indus laagdrempelig en pro-actief. Dit heeft mede gezorgd voor een forse daling op onze school als het gaat om incidenten, aanmeldingen bij de Jeugdteams en verwijderingen van leerlingen."
Vorige
Volgende

All about you

All About You is een ervaringsgerichte training voor meiden tussen de 12 en 16 jaar. In 10 lessen leren meiden zichzelf kennen als het gaat over o.a. assertiviteit, leerstijl, omgang met emoties en zelfzorg. De training wordt gegeven in een gymzaal en oefenvormen zijn veelal in beweging. Dat betekent niet dat je sportief moet zijn of bewegen leuk moet vinden. De ervaring leert dat “leren door te dóen” voor veel meiden helpend is voor meer zelfvertrouwen. Overigens staan we ook vaak stil. Bij bijvoorbeeld gevoelens en lichaamssignalen. Of gedachten over situaties. Na de training geven veel meiden aan dat het prettig is om te horen dat anderen ook wel eens dingen moeilijk vinden.

All About You is een gevoelstraining. Voor meer informatie en filmpje over deze training vind je op gevoelstrainingen.nl.

Girlstalk+

Training seksuele weerbaarheid voor meisjes van (V)MBO en Praktijkonderwijs

Girlstalk is een programma voor meiden met een licht verstandelijke beperking tussen de 14 en 21 jaar. Het doel van de training is meiden weerbaarder maken in hun relaties en seksuele leven, vooral als het gaat om het voorkomen van grensover­schrijdend gedrag en onbedoelde zwangerschap. De meiden leren voor zichzelf op te komen en hun grenzen aan te geven. 

Tijdens de training komen de volgende thema’s aan bod: 

 • Het meidenlijf 
 • Leuke jongens en versieren 
 • Contacten op het internet 
 • Prettige seks en veilige seks 
 • Grenzen aangeven 
 • Voorkomen en omgaan met vervelende ervaringen

Make a move+

Make a move+  Training seksuele weerbaarheid voor jongens van (V)MBO en Praktijkonderwijs

Deze training is voor jongens met een licht verstandelijke beperking tussen de 14 en 21 jaar.
Het doel van Make a Move + is het voorkomen van seksueel grensover­schrijdend gedrag, het vergroten van verantwoordelijkheid en het vertonen van positief gedrag in hun relaties en seksuele leven. Dit wordt bereikt door jongens te informeren en te leren communiceren over seks en relaties. 

Tijdens de training komen de volgende thema’s aan bod: 

 • Het jongenslijf
 • Vrienden en vriendinnen 
 • Meiden, grenzen accepteren en grenzen aangeven
 • Prettige seks en veilige seks
 • Flirten en versieren 
 • De toekomst

Aanmelden

Na een aanmelding bij INDUS nemen wij binnen een week contact op voor het bespreken van de hulpvraag en of INDUS daarvoor de juiste plek is. Met elkaar zullen we kijken welke behandeling passend is bij de hulpvraag. Gaan we een samenwerking aan, dan komt u op de wachtlijst en nemen wij contact op zodra er plek is.