Gezinsbehandeling bij indus

Door allerlei omstandigheden kun je als ouders of als kind vastlopen binnen het gezin.

Het gezin is voor de jeugdige de plaats waar hij of zij het meeste is en waar de jeugdige begeleid wordt naar volwassenheid binnen de veilige kaders die door de opvoeder(s) gesteld worden. Door allerlei omstandigheden kun je als ouders of als kind vastlopen binnen het gezin. Wij bieden verschillende behandelingen voor het gezin.

Opvoedondersteuning

Wij bieden opvoedondersteuning aan ouder(s) of anderen die zorg dragen voor de opvoeding van een kind. Samen met de behandelaar ga je kijken wat je nodig hebt om je weer sterk te voelen in het opvoeden van je kind(eren). Soms is het nodig om eerst terug te gaan naar je eigen jeugd, soms is het belangrijk om je kind goed te begrijpen (psycho-educatie), soms heeft je complexe gezin invloed op jullie partner-relatie en moeten jullie eerst geholpen worden weer een sterk team te worden, soms heb je vaardigheden nodig om je kind op te voeden. Al deze onderwerpen kunnen aan de orde komen in de opvoedondersteuning.

Systeemtherapie

Het kan ook nodig zijn om aan de slag te gaan met het hele gezin of een deel van het gezin. Samen met de gezinstherapeut (systeemtherapeut) ga je ontdekken wat jullie gezinspatronen zijn die een prettig en “normaal” gezinsfunctioneren in de weg staan.

Gezins-PMT

Zoals voor jeugdigen geldt dat bewegen als middel tot verandering soms beter aansluit dan praten, zo kan dat ook voor een gezin gelden.

Bij Gezins-PMT gaat het gezin in de gymzaal aan de slag samen met een systeemtherapeut en een psychomotorisch therapeut. Voorafgaand worden doelen gesteld en via een op maat gemaakt behandelprogramma wordt hier in de gymzaal aan gewerkt, waarbij de nadruk op het “doen” ligt en minder op het praten.

Gezins-PMT wordt altijd gegeven in combinatie met ouderbegeleiding en/of individuele behandeling van het kind.

WIJ ZIJN INDUS

Bij ons is ieder kind, iedere jongere het waard om geholpen te worden. Ongemotiveerde jongeren zijn jongeren waarin geïnvesteerd moet worden omdat zij vaak het vertrouwen in de hulpverlening kwijt zijn. We betrekken ouders of het gezin zoveel mogelijk bij de hulpverlening. Bij INDUS werken we in een klein, betrokken en enthousiast team waar de lijnen kort zijn en ieders professionaliteit, creativiteit, kennis en kunde gewaardeerd en ingezet worden.

Cliënttevredenheid

"Ik heb Indus als heel prettig ervaren. Mijn zoon heeft grote sprongen gemaakt en de oudergesprekken heb ik als fijn ervaren."
"Zeer goed. Wij worden goed gehoord en warm verwelkomt. Met beide kinderen goede hulp en ervaring met jullie."
"Doordat onze zoon zich beter in zijn vel voelt is er minder spanning in huis. We hebben geleerd om ook dingen los te laten waardoor er ook minder spanning is"
"Toegankelijke medewerkers en prettige begeleiding. Deskundig."
Vorige
Volgende

Dit kunt u verwachten na een aanmelding

Na een aanmelding bij INDUS nemen wij binnen een week contact op voor het bespreken van de hulpvraag en of INDUS daarvoor de juiste plek is. Met elkaar zullen we kijken welke behandeling passend is bij de hulpvraag. Gaan we een samenwerking aan, dan komt u op de wachtlijst en nemen wij contact op zodra er plek is.