Milan den Bok

Mijn naam is Milan den Bok. Voor dat ik bij INDUS werkte, heb ik gewerkt bij Yulius op de gesloten afdeling van de kinder- en jeugdpsychiatrie (12 tot 21 jaar) en daarna als jeugdprofessional bij Stichting Jeugdteams (0 tot 18 jaar).

Bij INDUS kan ik mijn eerdere opgedane (werk)ervaring uit de psychiatrie en jeugdzorg samenvoegen. Ik vind het tof dat ik op een actieve manier kinderen kan ondersteunen en begeleiden bij hun ontwikkeling. Ik vind het belangrijk om ouders en, wanneer nodig, het gezinssysteem en school ook actief te betrekken, omdat dit in mijn ogen belangrijke sleutelfiguren zijn in de ontwikkeling van een jeugdige.

Tijdens de begeleiding vind ik het belangrijk dat het kind en de ouders/verzorgers zich gehoord en begrepen voelen, waarbij ik zoveel als mogelijk streef naar zorg op maat. Samen zullen we kijken naar mogelijkheden en de op dat moment haalbare en realistische doelen.

Belangrijke waarden in mijn manier van werken zijn: humor, verbinding, open- en eerlijkheid, ontspanning, bewegen en plezier. INDUS moet een plek zijn waar je met plezier heen komt en waar jij jezelf kunt en mag zijn!