Floris Jansen

Mijn naam is Floris Jansen en woon samen met Vera en Baas. Die laatste is onze kat.

Ik heb op verschillende woongroepen gewerkt en heb veel ervaring in de (individuele) begeleiding van o.a. jonge cliënten met ASS (autismespectrumstoornis). Daarnaast ben ik een aantal jaren werkzaam geweest in de horeca en heb daar ook waardevolle ervaringen opgedaan in hoe om te gaan met allerlei verschillende mensen en situaties.

Zelf ben ik sportief, train in de sportschool, loop hard, boulder en klim ik graag. Ik zie wat sport kan doen voor mijzelf en ook voor het welbevinden van mijn cliënten en maak er in de begeleiding van jongeren dan ook graag gebruik van. Het ontspant, leidt af en zorgt er vaak voor dat er spontaan de juiste sfeer ontstaat om eens verder te praten over wat iemand zoal bezighoudt en wat eventueel tegenzit.

Ik benader jongeren én ouders vanuit mijn eigen basisprincipes: gezien worden en je gezien voelen, luisteren en je gehoord voelen. Voor mij is het opbouwen van een vertrouwensband met de jongere het allerbelangrijkste. Ik merk dat vanuit deze vertrouwensband meer openheid ontstaat. Deze openheid is vaak een voorwaarde voor verdere groei en het werken aan de doelen die we samen met ouders opstellen. Zo werk ik veel aan het vergroten van het zelfvertrouwen en leer ik jongeren zichzelf én hun gedrag beter te leren (her)kennen.

Door mijn enthousiasme, openheid en humor sluit ik vaak naadloos aan bij de jongeren en voelen ze zich snel comfortabel en vertrouwd bij mij.

Het geeft mij elke keer weer veel voldoening als ik merk en hoor dat iemand beter in zijn vel komt te zitten en dichter bij zijn gestelde doelen komt. Daar doe ik het voor!