Inloggen

Werkwijze

Stap 1: Het eerste contact
Heeft u zorgen om uw kind? Neem dan telefonisch of per mail contact met ons op en leg uw zorgen aan ons voor. Onze GZ-psychologe bespreekt met u wat INDUS voor u of uw kind kan betekenen.

 
Stap 2: Het intakegesprek
Heeft u het gevoel dat INDUS u verder kan helpen, dan volgt een intakegesprek met u, uw kind, de beoogde begeleider en de GZ- psycholoog. Hierin bekijkt u met elkaar welke problemen er spelen en welke hulpverlening het best aansluit bij de behoeften van u of uw kind.
 
Stap 3: Doelen en begeleidingsvorm
Besluit u de hulp van INDUS in te zetten? Dan stellen we vervolgens in overleg met u de begeleidingsdoelen op en de begeleidingsvorm die het best aansluit bij de behoeften van uw kind. 
 
Stap 4: Aan de slag 
Vervolgens gaan we aan de slag. Bij jongens betekent dit meestal een actief programma. Meiden gaan meestal in gesprek met de kinder- en jeugdpsycholoog. De begeleidingsdoelen worden regelmatig met u en uw kind geëvalueerd en besproken in het multidisciplinaire team. 
 
Stap 5: Beëindiging en afronding
Aan het eind van het traject wordt de hulpverlening geëvalueerd. Afhankelijk van het type hulpverlening of op verzoek ontvangt u een schriftelijke rapportage met daarin het verloop van de hulpverlening en de wijze waarop aan de doelen is gewerkt.