Inloggen

Toelichting op het Vriendenprogramma

Het Vriendenprogramma is gericht op het voorkomen van angst en depressie bij kinderen en jongeren. In de training helpen we de kinderen bij de ontwikkeling van vaardigheden om op een effectieve manier situaties aan te pakken die moeilijk zijn en/of angst oproepen.
 
Hiermee bouwt het kind probleemoplossende vaardigheden op en wordt de emotionele veerkracht versterkt. Kinderen die de training hebben gevolgd, zijn beter in staat om te gaan met lastige/angstige situaties, hebben meer zelfvertrouwen en kennen zichzelf beter. Dit geldt zowel voor hun bewustzijn van hun denkprocessen als de lichaamstaal die zij uitstralen en kunnen herkennen. Bovendien zijn zij beter in staat op het juiste moment de juiste persoon om hulp te vragen.

Binnen het Vriendenprogramma gebruiken we een werkboek en huiswerkopdrachten. Het programma bevat elementen uit de cognitieve therapie waarbij de theorie wordt omgezet in praktische oefeningen. Meer informatie over het Vriendenprogramma vind je hier .