Inloggen

Visie en missie

Visie

Onze visie is dat de klant ( of dat nou een ouder, kind of leerkracht is)  zijn vraag stelt  vanuit
betrokkenheid, zorg en (zelf)kennis. Bij INDUS voegen we daar onze deskundigheid,ervaring
en professionele kennis aan toe. Gezamenlijk komen we tot een aanpak die aansluit op de vraag.

Bij INDUS is ieder kind, iedere jongere het waard om geholpen te worden.
Ongemotiveerde jongeren zijn jongeren waarin geïnvesteerd moet worden omdat zij vaak het
vertrouwen in de hulpverlening kwijt zijn. Ongemotiveerde jongeren hebben bij INDUS een streepje voor.


Missie

INDUS zet alle middelen in die nodig zijn de kansen voor jeugdigen en hun participatie in de
maatschappij te vergroten. De boodschap die INDUS zijn klanten wil geven is dat iedereen
de moeite waard is geholpen te worden. INDUS volgt de speciale ontwikkelingsbehoeften
van zowel jongens als meisjes. Hierdoor vinden vooral ook jongens bij INDUS een plek om
aan hun problemen te werken.

INDUS betrekt ouders of het gezin zoveel mogelijk bij de hulpverlening.

Hulp is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.