Inloggen

Per 1 januari 2015 zijn de verantwoordelijkheden voor  jeugdzorg overgedragen naar de gemeenten. Dit vanuit de overtuiging dat als je de zorg en dienstverlening allemaal op gemeentelijk niveau organiseert de kwaliteit door betere afstemming en de efficiency omhoog gaat. Voor (aanstaande) cliënten van INDUS is het volgende van belang:

·         INDUS heeft een contract met de gemeente voor het leveren  van generalistische basis GGZ-
           hulp, Jeugd- en Opvoedhulp en hulp vanuit de (voormalige) AWBZ.

·         Cliënten kunnen via de huisarts rechtstreeks verwezen worden naar INDUS voor
           (generalistische basis) GGZ-hulp.

·         Cliënten kunnen ook door het Jeugdteam verwezen worden voor Jeugd en Opvoedhulp en
           (voormalige) AWBZ hulp.
         

·         Na verwijzing door de (huis)arts of het Jeugdteam regelt INDUS het administratieve deel
          en de declaratie met de gemeente.

Jeugdhulp en PGB

Voor het aanvragen van een PGB gaat de cliënt altijd eerst naar het Jeugdteam van zijn wijk. Met een persoonsgebonden budget kan de ouder iedere vorm van hulp zelf inkopen. U draagt dan zelf zorg voor de declaratie van de kosten bij de SVB.  

 

Tarieven 2018


PSYCHOLOGISCHE BEHANDELING (BGGZ)

85 euro per sessie (drie kwartier).
Voor gecontracteerde behandeltrajecten wordt gebruik gemaakt van de prestaties binnen de Basis GGZ. U mag rekenen op 12 behandelcontacten (inclusief intake en rapportage) bij het meest uitgebreide pakket, 8 behandelcontacten bij het middelgrote traject en 5 behandelcontacten bij het korte traject. 
 

JEUGD EN OPVOEDHULP

Sinds 2018 is INDUS ook gecontracteerd door de Service Organisatie voor het leveren van Jeugd en Opvoedhulp. Het gaat hier om vormen van (therapeutische) begeleiding zonder verblijf. Denkt u aan begeleiding/coaching voor uw kind, voor u als ouders. Maar ook aan gesprekken met (delen van) uw gezin. De begeleiding kan, zoals u van INDUS gewend bent, plaatsvinden buiten een behandelkamer, dus in een gymzaal, op de klimmuur, aan het water maar ook bij u thuis.

Voor Jeugd en Opvoedhulp gaat u altijd eerst naar het Jeugdteam. Met het Jeugdteam wordt gekeken of u in aanmerking komt voor specialistische hulp bij INDUS. Het Jeugdteam zal u verder helpen bij de te nemen stappen voor de aanmelding bij INDUS.


(voormalig) AWBZ

Sinds 2018 is INDUS ook gecontracteerd door de Service Organisatie voor het leveren van (voormalige) AWBZ hulp. Dat betekent dat u nu ook, zonder PGB, langdurige begeleiding kan krijgen wanneer uw kind een diagnose heeft of anderszins langdurig beperkt is. De begeleiding kan, zoals u van INDUS gewend bent, plaatsvinden buiten een behandelkamer, dus in een gymzaal, op de klimmuur, aan het water maar ook bij u thuis.

Voor langdurige hulp gaat u altijd eerst naar het Jeugdteam. Met het Jeugdteam wordt gekeken of u in aanmerking komt voor specialistische hulp bij INDUS. Het Jeugdteam zal u verder helpen bij de te nemen stappen voor de aanmelding bij INDUS.

Zie hier de adressen van de jeugdteams in de regio
 

PGB - BEGELEIDING INDIVIDUEEL

 • 18 -  via Jeugdteam  Gespecialiseerde Begeleiding psy (H 153)  € 81,66 per uur
  (Wij werken met kinderen en jeugdigen waarvan hun zorgbehoefte vraagt om een specialistische aanpak. De hulpverleners van INDUS zijn  naast HBO/WO opgeleid ook geschoold in specifieke methodieken om met de zorgvraag van de cliënt om te gaan.  De begeleiding is op maat gemaakt (afgestemd met de GZ-psycholoog) en vindt plaats op die plekken waar het kind het best leert. Wij vragen derhalve voor onze ondersteuning code H153 behorend bij de tarieven Jeugdhulp die de Service Organisatie opgesteld heeft.) 
   
 • 18 + via WMO ( Gespecialiseerde Begeleiding) € 45,00 per uur 

  U kunt hier een voorbeeld vinden hoe u de
  ZORGOVEREENKOMSTdient in te vullen.

   

GROEPSBEGELEIDING:


ROTS & WATER
INDIVIDUELE AANMELDING
(Tien lessen van één uur, rapportage en een ouderbijeenkomst)
€ 295,- per persoon.
Mocht u denken dat het jeugdteam iets voor uw kind kan betekenen dan kan de training ook onder de vergoeding van de gemeente vallen. 

ALL ABOUT YOU
(Tien lessen van één uur)
€ 325,- per persoon.
Mocht u denken dat het jeugdteam iets voor uw kind kan betekenen dan kan de training ook onder de vergoeding van de gemeente vallen. ALGEMEEN
Op al onze activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

AFSPRAKEN AFZEGGEN
Het komt voor dat een afspraak moet worden afgezegd. Doe dit altijd 24 uur van te voren. Anders zijn wij genoodzaakt om de gereserveerde tijd geheel in rekening te brengen. Indien de afspraak eerder wordt afgezegd, brengen wij geen kosten in rekening.