Inloggen

Per 1 januari 2015 zijn de verantwoordelijkheden voor  jeugdzorg overgedragen naar de gemeenten. Dit vanuit de overtuiging dat als je de zorg en dienstverlening allemaal op gemeentelijk niveau organiseert de kwaliteit door betere afstemming en de efficiency omhoog gaat. Voor (aanstaande) cliënten van INDUS is het volgende van belang:

·         INDUS heeft een contract met de gemeente voor het leveren  van generalistische basis GGZ-
           hulp, Jeugd- en Opvoedhulp en hulp vanuit de (voormalige) AWBZ.

·         Cliënten kunnen via de huisarts rechtstreeks verwezen worden naar INDUS voor
           (generalistische basis) GGZ-hulp.

·         Cliënten kunnen ook door het Jeugdteam verwezen worden voor Jeugd en Opvoedhulp en
           (voormalige) AWBZ hulp.
         

·         Na verwijzing door de (huis)arts of het Jeugdteam regelt INDUS het administratieve deel
          en de declaratie met de gemeente.

Jeugdhulp en PGB

Voor het aanvragen van een PGB gaat de cliënt altijd eerst naar het Jeugdteam van zijn wijk. Met een persoonsgebonden budget kan de ouder iedere vorm van hulp zelf inkopen. U draagt dan zelf zorg voor de declaratie van de kosten bij de SVB.  

Zie hier de adressen van de jeugdteams in de regio


Tarieven 2018

 

PSYCHOLOGISCHE BEHANDELING (BGGZ)

85 euro per sessie (drie kwartier).
Voor gecontracteerde behandeltrajecten wordt gebruik gemaakt van de prestaties binnen de Basis GGZ. U mag rekenen op 12 behandelcontacten (inclusief intake en rapportage) bij het meest uitgebreide pakket, 8 behandelcontacten bij het middelgrote traject en 5 behandelcontacten bij het korte traject. 
 

PGB - BEGELEIDING INDIVIDUEEL

 • 18 -  via Jeugdteam  Gespecialiseerde Begeleiding psy (H 153)  € 81,66 per uur
  (Wij werken met kinderen en jeugdigen waarvan hun zorgbehoefte vraagt om een specialistische aanpak. De hulpverleners van INDUS zijn  naast HBO/WO opgeleid ook geschoold in specifieke methodieken om met de zorgvraag van de cliënt om te gaan.  De begeleiding is op maat gemaakt (afgestemd met de GZ-psycholoog) en vindt plaats op die plekken waar het kind het best leert. Wij vragen derhalve voor onze ondersteuning code H153 behorend bij de tarieven Jeugdhulp die de Service Organisatie opgesteld heeft.) 
   
 • 18 + via WMO ( Gespecialiseerde Begeleiding) € 45,00 per uur 

  U kunt hier een voorbeeld vinden hoe u de
  ZORGOVEREENKOMSTdient in te vullen.

   

ACTIEVE BEGELEIDING / COACHING

€ 63,- (incl. BTW per uur)


ROTS & WATER
INDIVIDUELE AANMELDING
(Tien lessen van één uur, rapportage en een ouderbijeenkomst)
€ 295,- per persoon
( de Rots en Watertrainingen worden vooralsnog niet vergoed door de gemeente)

ALL ABOUT YOU
(Tien lessen van één uur)
€ 325,- per persoon
( ALL ABOUT YOU wordt vooralsnog niet vergoed door de gemeente)

INTAKEGESPREK
Het intakegesprek wordt gevoerd met de kinderpsycholoog / GZ-psycholoog. De kosten hiervoor worden gedeclareerd bij uw zorgverzekering of de gemeente. Wij hebben hiervoor uw BSN, geboortedatum en een kopie van uw legitimatiebewijs  nodig. Een intakegesprek duurt drie kwartier tot één uur.


ALGEMEEN
Op al onze activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

AFSPRAKEN AFZEGGEN
Het komt voor dat een afspraak moet worden afgezegd. Doe dit altijd 24 uur van te voren. Anders zijn wij genoodzaakt om de gereserveerde tijd geheel in rekening te brengen. Indien de afspraak eerder wordt afgezegd, brengen wij geen kosten in rekening.