Inloggen

samenwerking met instellingen

Het aanbod van INDUS lijkt groot, maar heeft ook grenzen. Net als iedereen, heeft INDUS ook anderen nodig om kinderen en jongeren zo goed mogelijk te kunnen helpen. Wij geven onze cliënten het gevoel dat ze niet alleen op de wereld zijn: waarom zouden wij dat dan wel zijn?

Daarom staat INDUS altijd open voor samenwerking met andere instellingen. INDUS heeft hiervoor geen apart aanbod, maar zoekt juist naar de raakpunten, de onderwerpen waarop wij en anderen elkaar over en weer kunnen aanvullen. Kennis van elkaars deskundigheid, vertrouwen in elkaar, respect voor de samenwerking en een open communicatie vinden wij daarin heel belangrijk. De rol van ouders mag hierin niet over het hoofd worden gezien.

INDUS staat daarom open voor gesprek en nieuwe verbindingen. Soms betekent dit dat we het bestaande aanbod van een instelling kunnen versterken, maar andersom komt ook voor. Soms verwijzen wij een kind of gezin door, omdat een (GGZ)instelling hen iets kan bieden dat wij niet in huis hebben. INDUS maakt werk van actieve hulpverlening. Daar omheen is nog zoveel meer mogelijk. Iedere professional, maar ook iedere instantie vervult hierin een rol.

Een voorbeeld: INDUS heeft al een aantal jaar goede samenwerking met FlexusJeugdplein. Zij leveren alle schoolmaatschappelijk werkers in Dordrecht, die dagelijks kinderen tegenkomen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Kinderen die gebaat zijn bij actieve begeleiding of therapie, verwijzen zij veelal door naar INDUS. Vervolgens zijn de lijnen kort en houden we elkaar goed op de hoogte over de voortgang en benodigde aanvullingen in de schoolsituatie.

Klik hier voor een overzicht met instellingen waar INDUS mee samenwerkt.


INDUS is onderdeel van ZORGWAAIER DRECHTSTEDEN