Inloggen

Rots en water

Rots en Water is een psycho-fysiek weerbaarheidsprogramma waarin kinderen en jongeren leren op een goede manier voor zichzelf op te komen: voor diegenen die weerbaarder willen worden of die juist (te) snel tot actie overgaan. In eerste instantie is Rots en Water ontwikkeld voor jongens, maar in de praktijk blijken meiden er ook veel aan te hebben. De training bevat veel oefeningen uit bijvoorbeeld de judosport en andere verdedigingssporten. Hierdoor vinden veel jongeren het leerzaam èn leuk om mee te doen. Het Rots en Waterprogramma is ontwikkeld door Freerk Ykema, directeur van het Rots en Waterinstituut/ Gadaku Institute.

Wat doen we?
Rots en Water richt zich zowel op de lichamelijke als mentale ontwikkeling. Deelnemers ervaren door allerlei oefeningen met lichaamshouding en lichaamstaal aan den lijve hoe ze het contact met anderen positief kunnen beïnvloeden. Ze leren conflictsituaties uit de weg te gaan en passend te reageren wanneer het toch zo ver komt. Pesters leren zich sterk en goed te voelen zonder te pesten. Gepeste jongeren leren hoe ze pestgedrag kunnen voorkomen. Korte lontjes worden zodoende langer. Het programma wordt ondersteund door korte groepsgesprekken waarin ruimte is voor zelfreflectie en het maken van korte opdrachten.

Hoe pakken we het aan?
Als een school een Rots en Watertraining aan één of meerdere klassen wil aanbieden, overleggen we eerst met school en leerkracht(en) welke doelen met de training moeten worden behaald. Op basis daarvan stellen wij een op maat gesneden training samen met diverse elementen uit Rots en Water. Over het algemeen bestaat de training uit tien tot veertien groepslessen van één uur. Daarnaast verzorgen we een aparte bijeenkomst voor ouders.

Omdat de behoeften van meiden en jongens verschillen, werken we bij voorkeur met gescheiden groepen. De trainers van INDUS zijn tot slot speciaal opgeleid om Rots en Watertrainingen te verzorgen voor kinderen en jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Ervaringen
Moeder: “Mijn zoon kreeg Rots en Water op school. Naarmate de training vorderde, ging hij steeds rechter op lopen. Nu kijkt hij open en onbevreesd de wereld in.”

Leerkracht: “Soms merk ik dat de onderlinge sfeer wat weg zakt. Dankzij de training hoef ik mijn leerlingen dan alleen te herinneren aan wat ze hebben geleerd bij Rots en Water en het tij is weer gekeerd.”

Informatie of aanmelden
Bent u geïnteresseerd in een Rots en Watertraining voor de hele klas of voor een groep jongens of meisjes, neem dan contact op met INDUS. Samen met u kijken we wat de wensen en de mogelijkheden zijn. Wij verzorgen graag een presentatie over de achtergrond en de methodiek van de Rots en Watertraining. De training kan eventueel worden gefinancierd uit rugzakgeld van individuele kinderen.