Inloggen

Psychomotorische Therapie (PMT)

Voor veel mensen klinkt therapie als iets waarbij je altijd moet praten en vooral niet bezig moet zijn. Bij PMT is dit het juist niet zo.

Wat is PMT?

Psychomotorische therapie is een therapie vorm waarbij niet alleen praten centraal staat. Juist het zelf ervaren, voelen en al spelend leren staat voorop. In het spelen en sporten met elkaar komen er verschillende thema’s naar voren.

  • omgaan met grenzen van jezelf en de ander
  • voor jezelf opkomen
  • het eigen lijf leren kennen en de (on)mogelijkheden van je lijf leren kennen
  • tot samenwerking met de ander komen.


Voor wie kan PMT helpen?

De therapie is bedoeld voor eenieder die vastloopt en hier in zijn dagelijkse functioneren last van heeft. Het is geschikt voor alle leeftijdscategorieën: kinderen, adolescenten, volwassenen en mensen met een verstandelijke beperking.

Het doel van PMT?

Het doel van de behandeling is het wegnemen of in ieder geval verminderen van de problematiek waarvan de cliënt en zijn of haar omgeving last heeft.

Psychomotorische therapie gaat uit van de gedachte dat mensen vanaf geboorte bewegend en spelend zich alle vaardigheden eigen maken die nodig zijn om op een volwaardige wijze in het leven te staan. In de ontwikkeling van baby naar volwassenen gaat er nogal eens wat mis, waardoor de ontwikkeling kan stil vallen of waarbij een persoon zelfs kan terugvallen in een eerder ontwikkelingsniveau.

Psychomotorische therapie biedt mensen een herkansing; de therapie geeft een mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen en/of negatieve ervaringen te verwerken