Inloggen

Toelichting op kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn

Net als het Vriendenprogramma en emotieregulatie training is kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn een protocol. Dit komt er op neer dat we via een vast programma en een werkboek op zoek gaan naar de samenhang tussen de problemen die een kind ervaart, de omstandigheden en zijn of haar persoonlijke manier van reageren. Samen ontdekken we op welke punten het kind nog iets te leren en te veranderen heeft, zodat de problemen minder worden.