Inloggen

Psychologische behandeling

Behandeling door kinder- en jeugdpsycholoog/GZ-psycholoog / Actieve behandeling

 

De kinderpsycholoog van INDUS behandelt psychische klachten van kinderen en jongeren. INDUS maakt bij de hulpverlening onderscheid tussen de individuele ontwikkelbehoeften van zowel jongens als meiden. Jongens leren meestal makkelijker en plezieriger wanneer ze actief bezig zijn en kunnen bewegen. Meiden zijn meestal meer verbaal ingesteld. Zij kunnen zich veelal makkelijker ontwikkelen met behulp van een behandeling waarin zij kunnen praten. Kinderen en jongeren die bij de kinderpsycholoog van INDUS komen, hebben dikwijls last van de volgende klachten:

  • Emotionele klachten, zoals sombere buien, angstige gevoelens, schuld en schaamte.
  • Gebrek aan zelfvertrouwen, jezelf niet waardevol vinden, jezelf wegcijferen.
  • Moeite met sociale contacten, gepest worden, verminderde weerbaarheid.
  • Lichamelijke klachten zonder medische oorzaak, zoals hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid.
  • Problemen als gevolg van een diagnose als ADHD, Autisme (asperger, McDD, pdd-nos), oppositionele stoornis of gedrags-stoornis (ODD, CD).

Hoe werkt het?

We starten altijd met een intake, waarbij we de klachten in kaart brengen. Op basis daarvan stellen we een behandeling voor, waarna we het traject starten. De gesprekken kunnen steunend en structurerend zijn of we maken gebruik van bestaande protocollen zoals het Vriendenprogramma, emotieregulatie therapie of kortdurende psychologische interventies in de eerste lijn. Voor sommige trajecten gebruiken we een werkboek. Bij jonge kinderen werken we met de groepstraining Welkom in mijn Wereld. We houden de behandeling zo kort mogelijk en zo lang als nodig. 

Wat kost het?

INDUS heeft een contract afgesloten met de gemeente voor
eerstelijns psychologische behandeling . Dit betekent dat de behandeling wordt vergoed door uw gemeente. Uw huisarts mag u verwijzen naar een praktijk voor basis generalistische of specialistische GGz. INDUS zal uw kind vervolgens melden bij de gemeente. Het kan ook zijn dat het Jeugdteam (gemeente) uw kind verwezen heeft. De duur van de behandeling (en de daaraan gekoppelde vergoeding) hangen af van de ernst en de duur van de problematiek. In de intake en gedurende de behandeling zullen we hiernaar kijken. 
Voor jongeren boven de 18 jaar hebben we contracten met de meeste zorgverzekeraars (Achmea, de Friesland, Multizorg, CZ en VGZ). Wanneer INDUS geen contract heeft kunt u zelf declareren bij de verzekeraar  (voor jongeren boven de 18 jaar blijft er wel sprake van een eigen risico). 


Aanmelden?

Neem voor aanmelden of meer informatie contact op met INDUS.