Inloggen

Ouderbegeleiding en opvoedondersteuningZe zeggen wel eens: "it takes a village to raise a child". Veel ouders hebben echter vaak het gevoel dat ze er alleen voor staan. Opvoeden is een behoorlijke klus en gaat niet altijd vanzelf. Dan is het fijn als er af en toe iemand met je mee kan kijken. Iemand die samen met jou als opvoeder meekijkt en op zoek gaat naar een goede aanpak.

Binnen INDUS bieden we opvoedondersteuning aan ouders. We doen dit vraaggericht en sluiten zoveel mogelijk aan bij de expertise van ouders. Daarbij maken we onder andere gebruik van de benadering van "geweldloos verzet."

Geweldloos verzet
Geweldloos verzet is een methodiek die opvoeders helpt om het escalatieproces van steeds strengere straffen te doorbreken en in plaats daarvan op een rustige, maar volhardende manier ‘aanwezig’ te zijn in het leven van hun kind en zich vanuit die positie (zonder geweld of dwang) te verzetten tegen de gedragsproblemen van hun kind. Centraal in deze methode staat een houding van presentie, oftewel aanwezig zijn. Ouders worden aangemoedigd om aan hun kind te laten merken: "ik ben hier, ik ben je ouder en dat blijf ik, wat er ook gebeurt.”Ouders worden tegelijkertijd gestimuleerd om zich niet neer te leggen bij negatief gedrag en zich daar openlijk tegen te verzetten. Essentieel daarbij is het doorbreken van het isolement en het creëeren van een support-netwerk.

Kijk hier voor een reactie van een ouder op geweldloos verzet.