Inloggen

Welkom in mijn Wereld

Wat is het en wat doen we?

Welkom in mijn Wereld is een creatieve groepstraining voor kinderen van groep 4 tot en met groep 7 in de leeftijd van ongeveer zeven tot tien jaar. Aan de hand van het programma bevorderen we de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind.

Via een op maat samengestelde route begeleidt INDUS kinderen bij problemen als onzekerheid, angst en boosheid. Je leert emoties herkennen en er mee omgaan, wordt geholpen bij samenwerken en samenspelen en bij het opkomen voor jezelf.

Hoe pakken we het aan?

Het programma bevat elementen uit de cognitieve therapie waarbij de theorie is omgezet naar creatieve oefeningen. Binnen de training wordt veel gebruik gemaakt van verhalen die tot de verbeelding spreken.

Naast de training van de kinderen is er contact met ouders tijdens de intake, een speciale ouderavond en in een afsluitend gesprek.

Voor wie en waar is het?

Deze training is bedoeld voor kinderen van groep 4 tot en met groep 7 in de leeftijd van ongeveer zeven tot tien jaar. De groepstraining wordt na schooltijd gegeven bij INDUS.

Wat kost het?

INDUS heeft een contract afgesloten met de gemeente voor
eerstelijns psychologische behandeling . Dit betekent dat de behandeling wordt vergoed door uw gemeente. Uw huisarts mag u verwijzen naar een praktijk voor basis generalistische of specialistische GGz. INDUS zal uw kind vervolgens melden bij de gemeente. Het kan ook zijn dat het Jeugdteam (gemeente) uw kind verwezen heeft.

Aanmelden?

Deelnemende kinderen worden aangemeld door hun ouders. Voorafgaand aan de training kijken wij samen met de ouders en het kind in een intakegesprek of binnen de training voldoende aan de doelen van het kind kan worden gewerkt.

Moeder van een deelneemster: “Het was een korte training, maar het was net een zetje in de goede richting. Ik kan nu met mijn dochter verder.“