Inloggen

M5: Pestaanpak voor scholen

Alle scholen hebben er mee te maken: pesten. Tot voor kort bestond er geen methode om structureel pesten aan te pakken en op te lossen. Een kenmerk van structureel pesten is namelijk dat het plaatsvindt buiten het gezichtsveld van volwassenen.
 

Wat doen we?

Met het programma M5 is daar verandering in gekomen. Deze aanpak maakt het voor een school mogelijk binnen korte tijd structureel pestgedrag zichtbaar te maken én op te lossen. Een school 100% vrij maken van pestincidenten is niet mogelijk, maar de aanpak zorgt er wel voor dat de school een waarborg kan afgeven dat langdurig en stelselmatig pesten niet meer mogelijk is.

M5 maakt het pestgedrag zichtbaar en biedt vervolgens handvatten voor oplossingen door alle betrokkenen, inclusief de ouders te betrekken. Door pestgedrag te melden, komt stelselmatig pesten uit de anonimiteit en de sfeer van verdenkingen. Vervolgens ontstaat er ruimte voor een duurzame oplossing. De pester kan op zijn of haar gedrag worden aangesproken en worden geholpen. De ouders van pestkoppen kunnen betrokken worden en het probleem kan gezamenlijk worden opgelost: met de kinderen, ouders en leerkrachten.

M5 waarborgt de sociale veiligheid binnen de school, waardoor alle leerlingen weer met een veilig gevoel naar school kunnen.
Ervaringen
 

Informatie of aanmelden

Bent u geïnteresseerd in de pestaanpak M5 voor uw klas of school, neem dan contact  op met INDUS. Samen met u kijken we wat de wensen en de mogelijkheden zijn. Wij verzorgen graag een presentatie over de achtergrond en de methodiek van M5.