Inloggen

Klachtenregeling

Onze hulpverleners doen hun uiterste best om ieder cliëntcontact zo prettig en succesvol mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u hierover een klacht heeft of ontevreden bent. We vinden het belangrijk dat u ons daarop wijst. Alleen dan kunnen wij er wat aan doen en ervan leren. 

 
Klachten kunt u op verschillende manieren uiten.
1. Klachtopvang
Spreek liefst eerst de medewerker aan waar u een klacht over heeft. 
Wilt u liever met iemand anders spreken? Dan kunt u uw klacht bespreken met één van de vennoten (Richard van der Grijn, Erik Oomens of Maite Vorstman) van INDUS.
 
Komt u er samen niet uit of is uw klacht te ernstig om rechtstreeks met de betrokkenen te
bespreken? Dan kunt u kiezen uit de volgende twee mogelijkheden.
 
2. Klachtbemiddeling 
U kunt één van de vennoten (Richard van der Grijn, Erik Oomens of Maite Vorstman) van INDUS om bemiddeling vragen. Bemiddeling moet de onvrede zo mogelijk wegnemen, de relatie met de hulpverlener herstellen of er worden zo nodig maatregelen genomen om het contact te verbeteren en herhaling van de klacht te voorkomen.
 
3. Klachtbehandeling
U kunt ook kiezen voor behandeling van uw klacht door een onafhankelijke en externe
klachtencommissie. Die onderzoekt de klacht, doet een uitspraak over het al dan niet gegrond
zijn van de klacht en adviseert het management van INDUS om zo nodig maatregelen te nemen ter verbetering. 
 
Het adres van de onafhankelijke commissie is: 
Klachtencommissie INDUS Actieve hulpverlening

Molenstraat 30
4201 CX | Gorinchem