Inloggen

Per 1 januari 2015 zijn de verantwoordelijkheden voor  jeugdzorg overgedragen naar de gemeenten. Dit vanuit de overtuiging dat als je de zorg en dienstverlening allemaal op gemeentelijk niveau organiseert de kwaliteit door betere afstemming en de efficiency omhoog gaat. Voor (aanstaande) cliënten van INDUS is het volgende van belang:

Psychologische behandeling

·         INDUS heeft een contract met de gemeente
           voor het leveren van basis generalistische GGZ-
           hulp.

·         Cliënten kunnen via de huisarts rechtstreeks
           verwezen worden naar INDUS voor (basis
           generalistische) GGZ-hulp.

·         Cliënten kunnen ook door het Jeugdteam verwezen
          worden. De keuze voor hulpverlener ligt bij de cliënt!

·         Na verwijzing door de (huis)arts of het Jeugdteam 
          regelt INDUS het administratieve deel en de
          declaratie met de gemeente.

Jeugdhulp en PGB

Voor sommige vormen van jeugdhulp en voor het aanvragen van een PGB gaat de cliënt naar het Jeugdteam van zijn wijk.  De richtlijnen voor het verkrijgen en beheren van een PGB zijn zo goed als rond maar nog niet openbaar gemaakt door de gemeente. Het is altijd aan te raden INDUS te raadplegen wanneer u een PGB wil aanvragen. De indicaties zijn veel ruimer geworden en wellicht kan INDUS helpen bij de aanvraag van de indicatie.

Zie hier de adressen van de jeugdteams in de regio


Tarieven januari 2015


ROTS & WATER
INDIVIDUELE AANMELDING

(Tien lessen van één uur, rapportage en een ouderbijeenkomst)
€ 295,- per persoon

Het minimum aantal deelnemers is zes personen.


ROTS & WATER
SCHOLEN

Een Rots en Water training bestaat uit tien tot veertien lessen van één tot anderhalf uur.
Afhankelijk van de grootte van de groep, de leeftijd en problematiek van de leerlingen, de reisafstand en de wensen van de school levert INDUS een offerte op maat.

JEZELF DE BAAS
SCHOLEN

Jezelf De Baas bestaat uit tien tot veertien lessen van één uur.
Afhankelijk van de grootte van de groep, de leeftijd en problematiek van de leerlingen, de reisafstand en de wensen van de school levert INDUS een offerte op maat.

KLIMMAX (VAARDIGHEIDSTRAINING OP KLIMMUUR)
INDIVIDUELE AANMELDING

(eventueel met één ander persoon)
€ 77,50,- per uur
(Dit is inclusief huur van de benodigde materialen)


VADER & ZOON TRAJECTEN
Afhankelijk van het gekozen traject (klimmuur of Rots & Water), de problematiek en uw wensen levert INDUS een offerte op maat.


COACHING VAN JONGEREN
€ 62,- per uur


REISKOSTEN COACHING
Voor huisbezoeken of coachingsactiviteiten op locatie buiten Dordrecht berekent INDUS de reistijd door. Hiervoor gelden de tarieven van de coachingstrajecten (€ 62,- per uur).


BEGELEIDING INDIVIDUEEL (PGB)
€ 63,- per uur


BEHANDELING KINDERPSYCHOLOOG
Bij kinderen en jeugd onder 18 jaar vergoedt uw gemeente de behandeling.
Bij jongeren boven de 18 jaar vergoedt de zorgverzekering de behandeling.

* eventueel een eenmalige bijdrage van € 20,- voor het werkboek bij het Vriendenprogramma.
* eventueel een eenmalige bijdrage van € 19,50 voor het werkboek Kortdurende psychologische interventies.

INTAKEGESPREK
Het intakegesprek wordt gevoerd met de kinderpsycholoog / GZ-psycholoog. De kosten hiervoor worden gedeclareerd bij uw zorgverzekering of de gemeente. Wij hebben hiervoor uw BSN, geboortedatum en een kopie van uw legitimatiebewijs  nodig. Een intakegesprek duurt drie kwartier tot één uur.


TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN
Indien u een gezinsinkomen heeft van maximaal 120% van het wettelijk minimum inkomen,  kunt u voor sommige trainingen een beroep doen op Stichting Leergeld.

ALGEMEEN
Op al onze activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

AFSPRAKEN AFZEGGEN
Het komt voor dat een afspraak moet worden afgezegd. Doe dit altijd 24 uur van te voren. Anders zijn wij genoodzaakt om de gereserveerde tijd geheel in rekening te brengen. Indien de afspraak eerder wordt afgezegd, brengen wij geen kosten in rekening.