Inloggen

Jezelf de baas

Jezelf de Baas is een praktische agressie-regulatie (beheersing) training voor jongeren met gedragsproblemen tussen de twaalf en achttien jaar. Deze psycho-fysieke training is ontwikkeld als antwoord op de stijgende behoefte aan hulp voor deze doelgroep. Jezelf De Baas is gebaseerd op de Agression Replacement Training (ART) van de stichting Werken Met Goldstein  en ontwikkeld door ZTOP .

Wat doen we?

Het uiteindelijke doel is blijvende gedragsverandering bij de jongere met gedragsproblemen. Tijdens de training staat hij dan ook centraal. Met behulp van praktische methodes leert de jongere adequaat met zijn agressieve gedrag om te gaan. Reflectie op het eigen handelen en ontwikkeling van zelfinzicht zijn hierin belangrijke onderdelen. De deelnemers stellen aan het begin van de training hun persoonlijke leerdoelen op door gebruik te maken van het deelnemers werkboek. Deze doelen worden tijden de lessen steeds besproken en worden na afloop van de bijeenkomsten geëvalueerd.
 

Inhoud van het programma


Fase 1: Opbouwen van de relatie

De eerste fase is meer relatiegericht en minder taakgericht. Dit schept het vertrouwen en het enthousiasme op basis waarvan we met elkaar aan het werk kunnen. We daarom veel judo oefeningen.
 

Fase 2: Aanleren van sociale vaardigheden

De jongeren stellen in overleg met hun leraar een top tien van sociale vaardigheden op. Met de belangrijkste vaardigheden wordt vervolgens het meest getraind. De jongeren geven dus zelf aan welke vaardigheden zij willen leren. We passen veel judo en karate oefeningen toe.
 

Fase 3: Ontwikkelen van impulscontrole

Aan de hand van de zogenaamde boosheidcontroleketen leren de jongeren zich steeds beter te beheersen. Zelfbeheersing is binnen de oosterse verdedigingssporten een belangrijk onderdeel. Daarom leent dit zich uitstekend voor de ontwikkeling van impulscontrole.
 

Fase 4: Aanpassen van het moreel redeneren

Dit is de lastigste taak. De jongeren leren hun morele redenatie aan te passen door middel van
discussie over morele vraagstukken, die passen bij hun belevingswereld. De trainer belicht binnen die discussie andere standpunten, waardoor zij ook een ander inzicht kunnen ontwikkelen.
Ervaringen
 

Informatie of aanmelden

Bent u geïnteresseerd in een training Jezelf de Baas voor een groep leerlingen met gedragsproblemen, neem dan contact  op met INDUS. Samen met u kijken we wat de wensen en de mogelijkheden zijn. Wij verzorgen graag een presentatie over de achtergrond en de methodiek van Jezelf de Baas. De training kan eventueel worden gefinancierd uit rugzakgeld van individuele kinderen.