Inloggen

Groepsaanbod voor scholen

Soms komt het voor dat groepsgerichte hulp binnen de school of de eigen groep/klas moet plaatsvinden, omdat meerdere kinderen problemen ervaren in het onderlinge contact. Dat kan bijvoorbeeld wanneer (te) veel kinderen zich onveilig voelen of ongewenst gedrag laten zien, zoals pesten. Speciaal voor scholen die een groepsgerichte aanpak in huis willen, heeft INDUS het volgende aanbod:

Rots en Water

Rots en Water is een psycho-fysiek weerbaarheidsprogramma waarin kinderen en jongeren leren op een goede manier voor zichzelf op te komen: voor diegenen die weerbaarder willen worden of die juist (te) snel tot actie overgaan. De training bevat veel oefeningen uit bijvoorbeeld de judosport en andere verdedigingssporten.
lees meer>>
 

Jezelf de baas

Jezelf de Baas is een praktische agressie-regulatie (beheersing) training voor jongeren met gedragsproblemen tussen de twaalf en achttien jaar. Deze psycho-fysieke training is ontwikkeld als antwoord op de stijgende behoefte aan hulp voor deze doelgroep.
lees meer>>
 

M5: Pestaanpak voor scholen

Alle scholen hebben er mee te maken: pesten. Tot voor kort bestond er geen methode om structureel pesten aan te pakken en op te lossen. Een kenmerk van structureel pesten is namelijk dat het plaatsvindt buiten het gezichtsveld van volwassenen.
lees meer>>
 

De veilige klas

Soms wordt een klas door de leerkracht, leerlingen of ouders als onveilig ervaren. Er wordt bijvoorbeeld veel gekibbeld, slecht geluisterd, gepest of er is veel onderlinge ruzie. Vaak lukt het kinderen dan ook niet meer goed om samen te werken of sluiten ze kinderen uit.
lees meer>>


 

All about you

INDUS biedt sinds 2017 de groepstraining voor meiden “ALL ABOUT YOU” Deze training is ontwikkeld speciaal voor pubermeiden die worstelen met hun weerbaarheid en assertiviteit, die nog wat beter mogen landen in zichzelf en mentaal mogen groeien. De training is actief en ervaringsgericht. 
lees meer>>


 

 

Doordat INDUS een relatieve buitenstaander is, signaleren onze hulpverleners soms zaken die binnen de school niet meer opvallen. De ervaringen van leerlingen en leraren zijn positief. Vaak brengt een groepstraject van INDUS duidelijkheid, waardoor een positieve wending kan worden gemaakt.
 
De leerkracht wordt altijd actief bij de training betrokken en ook voor ouders wordt een informatieve bijeenkomst georganiseerd. INDUS is wat dat betreft slechts een tijdelijke passant. Het zijn de leerkrachten en de ouders die vervolgens samen met hun leerlingen en kind de toekomst in gaan.
 
Na afloop van iedere training hebben de leerlingen geleerd naar elkaar te luisteren en samen te werken. Daar kunnen ze hun hele leven en in ieder geval hun hele schoolcarrière van profiteren. Voorwaarde is dat de leerkracht(en) en ouder(s) de geleerde principes onder de aandacht blijven brengen. INDUS maakt zichzelf graag overbodig!