Inloggen

doorverwijzing en individueel aanbod

Als het goed is, komt een kind of jongere iedere dag op school. Thuis en op school wordt hij of zij het meest gezien en gekend. Soms stelt een Intern Begeleider of Schoolmaatschappelijk Werker vast dat een kind of jongere tijdelijk extra ondersteuning nodig heeft. Kan dit niet door school worden geleverd, dan kunnen ouders worden doorverwezen naar het sekse-specifieke en actieve hulpverleningsaanbod van INDUS.

Kijk voor meer informatie op de jongens of de meiden pagina.