Inloggen

dit doen we - ons aanbod

Het aanbod van INDUS is onder te verdelen in zes hoofdgroepen, klik voor meer informatie hiernaast.

Blijkt bij de intake of gedurende de begeleiding of behandeling dat ouders zelf ook behoefte hebben aan meer inzicht of een stukje begeleiding, dan biedt INDUS ook individuele opvoedondersteuning.

Uitgangspunt bij al het aanbod van INDUS is dat het moet passen bij de behoefte en het ontwikkelingsniveau van het kind of de jongere. Soms kunnen we dat eenvoudig oplossen met een groepstraining en soms maken we hiervoor een individueel en op maat gesneden programma voor. Het is allemaal mogelijk.