Meld u hier aan voor de INDUS Nieuwsbrief.
INDUS Nieuwsbrief
januari 2014
 
Hans Petri School start met M5

In januari 2014 start Hans Petrischool met de pestaanpak van M5. Aan het woord Lucien Verhoef, directeur van Hans Petri.

Waarom vinden jullie het nodig om met een pestaanpak te gaan werken?

Lucien: “Wij gaan starten met M5 omdat pesten binnen en buiten de school gewoon een feit is. We weten dat het gebeurt maar het is vaak niet duidelijk zichtbaar omdat er heel veel gebeurt buiten het zicht van de volwassenen. Door het pestgedrag van leerlingen ontstaat er veel reuring in de school en in de klas waardoor docenten veel tijd kwijt zijn aan het herstellen van de onrust in de klas zonder dat het probleem echt opgelost wordt.”

Waarom kiezen jullie voor de aanpak van M5?

Lucien: “Wij kiezen voor M5 omdat deze aanpak niet alleen het gepeste kind helpt maar juist ook de pesters gaat helpen om te stoppen. Door deze methode krijgen we waarschijnlijk veel beter zichtbaar wie er pesten en verwachten we het ook op te kunnen lossen. Bovendien hebben we geconstateerd dat methodes die we tot nu toe hebben gebruikt onvoldoende effect hebben.”

Vorig jaar werkte je nog op het Wellantcollege (VMBO) waar men ook met M5 werkt. Wat zijn je ervaringen met M5 tot nu toe?

Lucien: “Mijn ervaringen met M5 op Wellant zijn positief vanwege het feit dat we vrij snel de groep pesters in beeld kregen en er ook gerichte actie op gezet kon worden. Van diverse ouders van gepeste leerlingen heb ik ook teruggehoord dat ze blij waren dat deze acties ook effect hadden en hun kind weer met plezier naar school ging. Van docenten kreeg ik terug dat dit ook ten goed kwam aan de sfeer in de klas.”

Verzekerde zorg vanaf 2014

Het stelsel voor de eerstelijns psychologisch zorg ziet er vanaf januari 2014 anders uit. Deze zorg zal Generalistische Basis GGZ gaan heten, de eigen bijdrage verdwijnt en er zal gewerkt worden met kleine, middelgrote en grote budgetten. Voor kinderen en jongeren die nu eerstelijns psychologische zorg krijgen zal in januari gekeken worden of gebruik gemaakt gaat worden van een transitiebudget of een nieuw budget. De huisarts krijgt een nog grotere rol in de verwijzing en zal bij verwijzing een (voorlopige) diagnose gaan stellen. Informeert u vooral bij uw zorgverzekeraar wat een en ander voor u betekent! Wij hebben contracten met (bijna) alle verzekeraars (m.u.v. DSW). 

De Zorgwaaier

INDUS hecht veel belang aan goede samenwerking, met scholen, ouders, maar ook met andere  praktijken voor jeugdhulpverlening. Samen met leerpraktijk Bleijenburg, Neuroscan, KJP Drechtsteden en kinderpraktijk Heijligers Treep voor dyslexie vormen we de Zorgwaaier. Binnen de Zorgwaaier garanderen we passende hulp, zonder wachttijd. Met het persoonlijke contact dat u van deze praktijken gewend bent. Binnenkort gaat onze website de lucht in!


Zorg voor Jeugd

Per 1 december 2013 is INDUS aangesloten op Zorg voor Jeugd. Zorg voor Jeugd is een registratiesysteem dat bedoeld is de samenwerking tussen verschillende organisaties van hulpverlening bij kinderen en jongeren in de leeftijd van
0 – 23 jaar te verbeteren en een goede coördinatie van zorg te organiseren.  Op deze manier kan de eventuele samenwerking van hulpverlenende instanties efficiënter en effectiever worden ingezet en kunnen risico’s met kinderen en jongeren worden voorkomen. Bij aanhoudende zorgen kan in het systeem een melding worden gemaakt. Kijk voor meer informatie op www.zorgvoorjeugd.nu. 

 

 

Na schoolse opvang voor jongeren met autisme

Veel jongeren met autisme hebben moeite om hun vrije tijd op een zinvolle manier in te vullen. Veelal wordt vrije tijd gevuld met gamen en vinden sociale contacten hooguit online plaats. Daarnaast horen wij regelmatig van ouders dat zij het jammer vinden dat er geen mogelijkheden zijn voor naschoolse opvang in het Voortgezet Onderwijs voor jongeren met autisme.
Daarom onderzoekt INDUS de mogelijkheid om een naschoolse voorziening op te zetten voor jongeren met autisme in het Voortgezet Onderwijs. De jongeren kunnen hier onder deskundige begeleiding hun huiswerk maken, een spelletje doen en sporten.

Vindt u het belangrijk dat er een dergelijke voorziening voor uw kind komt vul dan hier onze enquête in.

Training passend onderwijs op het Wellantcollege MBO

In december is de training Passend Onderwijs voor de eerste keer gegeven op het Wellantcollege. Alle docenten/teamleiders van de vestigingen Dordrecht, Rotterdam en Gorinchem worden getraind waarbij ze een verdieping krijgen over hun kennis van leerlingen met een stoornis en handvatten om met hun gedrag in de klas om te gaan. Een zinvolle training met het oog op passend onderwijs! Het is mooi om te zien hoe groot de bereidheid onder de docenten is om deze leerlingen met een beperking te ondersteunen naar hun diploma!
De training wordt ook gegeven voor docenten uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Voor informatie kan je contact opnemen met maite@indus-actievehulpverlening.nl.


 


 
Indus Actieve Hulpverlening - Krommedijk 69 - 3312 CE Dordrecht
t 078-7504407 - f 078-7502940 - info@indus-actievehulpverlening.nl