Meld u hier aan voor de INDUS Nieuwsbrief.
INDUS Nieuwsbrief
februari 2015
 
Transitie is een feit

Per 1 januari 2015 zijn de verantwoordelijkheden voor  jeugdzorg overgedragen naar de gemeenten. Dit vanuit de overtuiging dat als je de zorg en dienstverlening allemaal op gemeentelijk niveau organiseert de kwaliteit door betere afstemming en de efficiency omhoog gaat.

De eerste ervaringen druppelen binnen. Iedereen is nog wat zoekend, wat hoort waar, wanneer gaan we langs het Jeugdteam, wat is de rol van de huisarts. Voor (aanstaande) cliënten van INDUS is het volgende in ieder geval van belang:

          Psychologische behandeling

  • INDUS heeft een contract met de gemeente voor het leveren van basis generalistische GGZ-hulp.
  • Voor deze psychologische behandeling verandert er in de routing niks. Cliënten kunnen via de huisarts rechtstreeks verwezen worden naar INDUS voor (basis generalistische) GGZ-hulp.
  • Cliënten kunnen ook door het Jeugdteam verwezen worden. De keuze voor hulpverlener ligt bij de cliënt!
  • Na verwijzing door de (huis)arts of het Jeugdteam regelt INDUS het administratieve deel en de declaratie met de gemeente.

          Jeugdhulp en PGB

  • Voor sommige vormen van jeugdhulp en voor het aanvragen van een PGB gaat de cliënt naar het Jeugdteam van zijn wijk.  De richtlijnen voor het verkrijgen en beheren van een PGB zijn zo goed als rond maar nog niet gepubliceerd. Het is altijd aan te raden INDUS te raadplegen wanneer iemand een PGB wil aanvragen. De indicaties zijn veel ruimer geworden en wellicht kan INDUS helpen.
Buitendordt: Gespecialiseerde naschoolse opvang

INDUS en Buitenwereld gaan samenwerken.

Begin januari opende Buitendordt haar deuren: een plek voor gespecialiseerde naschoolse opvang voor kinderen en jongeren met autisme, ADHD of andere psychiatrische problematiek. De Buitenwereld en Indus werken hierin samen om kinderen en pubers tussen 4 en 16 jaar te leren omgaan met hun stoornis in het dagelijkse leven.

De Buitenwereld is binnen de Drechtsteden een nieuwe zorgaanbieder maar heeft elders in het land al ruime ervaring op het gebied van gespecialiseerde groepsbegeleiding. Wij willen graag onze deskundigheid leveren aan dit mooie aanbod.

Dit alles vindt plaats op een mooie, nieuwe locatie van het COKD, Noorderstraat 37 in Dordrecht. Vervoer van school naar de locatie wordt verzorgd door De Buitenwereld. Van alle scholen binnen een straal van 10 kilometer vanaf de locatie in Dordrecht kunnen wij het vervoer van uw kind regelen.

Meer weten? www.debuitenwereld.net

Welkom in mijn Wereld, een groepstraining voor kinderen van 7-10 jaar

Via een op maat samengestelde route begeleidt INDUS kinderen bij problemen als onzekerheid, angst en boosheid. Je leert emoties herkennen en er mee omgaan, wordt geholpen bij samenwerken en samenspelen en bij het opkomen voor jezelf. We kunnen er uren over praten, maar de ervaring van ouders zegt meer…: 

“Onze dochter was angstig, onzeker en gespannen. Wat wilden wij haar graag wat meer ontspannen en gelukkig zien! Ze had er zelf ook zichtbaar last van;  moeilijk in slaap komen, snel boos en verdrietig. Wij konden dus wel wat handvatten gebruiken en onze dochter net even dat zetje om te weten hoe het anders kan. Daar heeft de training  “Welkom in mijn wereld”  zeker aan bijgedragen. Door groepsgesprekken, creativiteit, voorlezen en huiswerkopdrachten werd ze aan het werk gezet en dat bracht inzicht, bij haar maar ook bij ons. Thuis hebben we aan de hand van  de huiswerkopdrachten 1 op 1 met haar geoefend. 

Onze dochter heeft meer zelfinzicht gekregen en ze weet beter hoe ze met moeilijke situaties om kan gaan. Voor ons als ouders hebben de opdrachten geholpen om onze dochter beter te begrijpen en beter in te spelen op wat zij nodig heeft.  We zijn er alle 3 meer zeker en ontspannen van geworden! Thuis en op school is er een gedragsverandering merkbaar en dat allemaal mede door de training.”   

Informatie: Maite@indus-actievehulpverlening.nl


Scholen zijn vrij om te kiezen welke anti-pestmethode ze gaan gebruiken

M5: meer regie op de sociale veiligheid van jouw school!

Op advies van onder andere de PO raad en de VO raad heeft de Tweede Kamer besloten dat er toch geen verplicht lijstje komt waar scholen uit moeten kiezen.

Scholen voldoen met de M5 aanpak aan alle nieuwe eisen om de sociale veiligheid te monitoren en om aan te tonen of het veiligheidsbeleid van een school effect heeft. Scholen die M5 hebben geïntegreerd in hun werkwijze en de uitgangspunten geïntegreerd hebben in hun pedagogisch handelen, voorkomen daarmee dat leerlingen structureel gepest worden. Sociale veiligheid waarborgen? Het kan echt!

Wil je weten wat M5 voor jouw school kan betekenen, kijk dan op www.pestaanpak.nl of neem contact op met Richard van der Grijn richard@indus-actievehulpverlening.nl

Rots en Water

Binnenkort gaan er weer Rots- en Watertrainingen
van start.

INDUS geeft training in 3 leeftijdscategorieën:

kinderen van 7 en 8 jaar,
kinderen van 9 tot 12 jaar
jongens van 12-15.

Aanmelden via www.indus-actievehulpverlening.nl

De Veilige Klas

Groepsvorming, grip op de groep, traject op maat

Soms wordt een klas door de leerkracht, door leerlingen of ouders als onveilig ervaren. Er wordt bijvoorbeeld veel gekibbeld, slecht geluisterd of er is veel onderlinge ruzie. Vaak lukt het kinderen dan ook niet meer goed om samen te werken, geconcentreerd te werken en het beste resultaat te halen. De volwassenen die de kinderen omringen (leerkrachten,

begeleiders, ouders) krijgen het tij afzonderlijk niet gekeerd. INDUS biedt voor dit soort situaties een traject op maat, waarbij mét de leerkracht en intern begeleider wordt gekeken aan welke doelen we gaan werken. Op basis daarvan stelt INDUS een programma samen. Doordat INDUS een relatieve buitenstaander is, signaleren onze hulpverleners soms zaken die binnen de school niet meer opvallen. De duidelijkheid die dit schept, maakt een positieve wending weer mogelijk.

Bij alle trainingen voor scholen wordt de leerkracht actief betrokken, maar bij dit programma in het bijzonder. Voor ouders wordt een informatieve bijeenkomst georganiseerd. Tijdens de training wordt al het positieve bekrachtigd en uitvergroot en leren kinderen op een goede manier om te gaan met elkaar. Na afloop van de training hebben de leerlingen geleerd beter naar elkaar te luisteren en samen te werken, rekening te houden met de verschillen die er zijn en elkaar meer te nemen zoals ze zijn. Leerkrachten krijgen handvaten aangereikt waar ze in de klas weer mee verder kunnen.

Voor meer info: richard@indus-actievehulpverlening.nl


 
Indus Actieve Hulpverlening - Krommedijk 69 - 3312 CE Dordrecht
t 078-7504407 - f 078-7502940 - info@indus-actievehulpverlening.nl